Balkan Türklüğü: Suya atılan taşın, suda oluşturduğu iç içe daireler gibi,
birbirinden etkilenen, birbirinden ayrı düşünülemez daireler çizer.
Balkanlarda birbrinden ayrı düşünülemeyecek iki önemli unsur : Türklük ve İslamiyet.
Balkanlarda Türkçe konuşanlar dışında, Türkçe konuşmayan ama Türkiye ile din, kültür, tarih, ve akrabalık ilişkileri olan,
yer yer aidiyet hissi mensubiyet şuuru olan 10 milyon üzerinde insanımız var.

 Bosna, Sancak, ve Karadağ 4 milyon
 Kosova 1 Milyon
 Arnavutluk 3. 5 Milyon
 Macedonia 1 Milyon
 Bulgaristan 1 Milyon (çift vatandaşlarla birlikte)
 Romanya 500 bin
 Yunanistan 500 bin

Bu rakam, Avrupada'ki bir çok ülkenin, (Avusturya, Belçika, Lüksemburg) gibi birçok ülkenin nüfusundan fazladır.
AB: Dil, din, ırk, tarih, ve kültürü birbirinden ayrı ülkelerden oluşmuş.
Üstelik içlerinde yüz yıl birbiri ile savaşanlar var.
Üstelik 1. ve 2. Dünya savaşında karşılıklı cephelerde karşılıklı savaşmış, araya kan ,kin, güvensizlik girmiş.
Buna rağmen bir araya gelebiliyorlar. Buna rağmen, bir Gümrük Birliği,bir Para bir üst Parlamento etrafında birleşebiliyorlar.
Balkanlardaki, Ortak tarih, ve ortak dinden gelen insanlarımızın, modern Batılı bakış açılarına en yakın din anlayışı gene de Türkiye'deki "Laik" anlayıştır.
Bu büyük gücün "Türk merkezli" Lokomotivi Bulgaristan Türklüğüdür.
En çok Türk'ün yaşadığı dil, edebiyat,folklor çalışmalarının yapıldığı TİKA ile ilişkileri iyi olan Bulgaristan Türklüğü bu organizeyi yapacak donanım ve alt yapıdadır.
Bu vizyona sahiptir. Esasında, böyle bir misyon yüklenmeye de mecburdur.
Bu Bulgaristan'da yaşayan genç nesil için de, acılar yaşamış geçmiş nesilin huzuru
için de gereklidir.
Türkiye Cumhuriyetini burada güçlü işadamı, siyasetçi, eğitimli eski bütün Balkanlıları tez elden bir çatı (Konfederasyon) altında toplayıp "Balkan kurultayı" ile
ilk adımları atmalı.
Asgari müşterekleri, öncelikleri ,..ihtiyaçları tesbit edip çalışmayı başlatmalı.
Bunun ihmale gelecek bekleyecek hali yoktur.
Bu konuyla ilgili kendini Türk, Arnavut, Boşnak,Torbesh, Pomak ne diye ifade ederse etsin katkı vermeli,
elini taşın altına koymalıdır.
Gerekirse başını da...

Saniye Sütlü

0 yorum