Kent-sel Dönüşüm zamanla olur.
Bizim önceliğimiz Türk-sel Dönüşüm!
Sadece Kürt kökenliler değil, dönmemek üzere gelen Suriyeli de
Türküm diyecek, Şanlı Bayrağımızın altında yaşamayı
kabul etti ise.
Türk Ulus Devletinin kuruluş çizgisine geri dönülecek;
dönülmek zorunda.
Bu toprak hiç kimsenin ve hiçbir iradenin deneme yanılma yöntemi ile kendi doğrusunu bulmaya çalışma yeri değildir.
Doğru birdir. O doğru da Kurucu İradenin bizatihi gösterdiği
yol ve kurallar manzumesidir.
Türklük Şemsiyesi kimseyi ıslatmadan bu topraklarda barındıracak yegane güçtür. İslam başta olmak üzere tüm din ve ırklara mensup olanlar eğer bu topraklarda yaşayacaklarsa TÜRK olduklarını kabul edecek ve bunu telaffuz edeceklerdir.

Kamuoyunun bilgi ve ilgisine

Sabih Samur, 6 Şubat 2016 21:00 TÜRKİYE

0 yorum