Kim ki aşağıda yer alan bu 15 maddenin yürürlüğe girmesi için plan yapmaktadır,
kim ki Teröristbaşı ve bebek katili olan iti İmralı'dan alıp ev hapsi adı altında istirahat ettirme hayali kurmaktadır; bilsin ki Türk Milleti'nin yanıtı Türk Usulü olacaktır.
Kanı ve sütü bozuk olan hariç hiç kimse bu oluşuma sessiz kalmayacaktır.
Bu memleket sahipsiz değildir.
Rüzgâr eken, Fırtına biçer.
Sabih Samur1) Türkiye’nin idari yapısının değişmesi yani başkanlık ve eyalet modeline geçilmesi.
2) Anayasa’ya Kürtlerin devleti kuran kurucu unsur olduğunun girmesi.
3) Türk bayrağının değişmesi.
4) Devletin resmi dilinin Türkçe olduğunun kaldırılması.
5) Ankara’nın başkentlikten çıkarılması.
6) Laiklik tanımının değişmesi.
7) Kürtçe eğitim hakkının verilmesi.
8) TSK’nın Milli Savunma Bakanlığına bağlanması.
9) Danıştay’ın yetki alanının daraltılması.
10) Dini cemaatlere özel bir statü verilmesi.
11) Eğitim birliğinin kaldırılması.
12 ) Azınlık mal ve hakların Anayasal güvencelerin verilmesi.
13) Din özgürlüğü adıyla misyonerliğe Anayasal güvence getirilmesi.
14) Fener Patrikhanesine Anayasal koruma getirilmesi.
15) Azınlık Vakıf ve Derneklerine Anayasal teminat!

0 yorum